Aybak Natura'ya Hoşgeldiniz.

Daha sağlıklı bir
Dünya
için 10 yıldır birlikte çalışıyoruz...

Tarladan sofraya
Güvenilir Gıda

için iş birliği yapıyoruz...

İlk günden bu yana ilklere imza atıyor, sürekli Değişim ve Gelişimimizi sürdürüyoruz...

Analiz, üretim, kalite kontrol ve AR-GE çalışmalarında sizlere
Çözüm Ortağı

oluyoruz...

/
genel kimya laboratuvarı

Genel Kimya Laboratuvarı

Kimyasal ve fiziksel analiz laboratuvarında çok çeşitli gıda maddelerinin analizi yapılmaktadır. Genel Kimya laboratuvarında nem, kül, yağ, protein, karbonhidrat, şeker, ham selüloz gibi besin etiketi analizlerinin yanı sıra bitkisel ve hayvansal yağların kalite ve saflık kriterlerini belirlemek amacı ile analizler gerçekleştirilmektedir.

katkı kalıntı laboratuvarı

Katkı Kalıntı Laboratuvarı

Akredite edilmiş analiz faaliyet kapsamımız ile iç kalite kontrol koşulları ile birlikte, ulusal ve uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanmakta, yurt dışı laboratuvarlar ile paralel çalışma ve Sonucu Belli Numune kullanılarak doğrulama ile metotlarımızın doğru olduğu kanıtlanmaktadır.

Mikrobiyoloji laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO 17025 standardına göre 16 parametrede akredite olmuştur. Mikrobiyoloji laboratuarımızda Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nde belirtilen tüm analizler yapılmaktadır.

biyolteknoloji ve gdo laboratuvarı

Biyoteknoloji ve GDO Laboratuvarı

Biyoteknoloji ve GDO Laboratuvarı ‘TS EN ISO 24276 Gıdalar - Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve türevlerinin tespiti için analiz metotları - Tarifler ve genel kurallar’ standardına uygun olarak yapılandırılmış olup dört bölümden oluşmaktadır. Bölümlerde ve bölümler arasında kontaminasyonun önlenmesi için kontrol önlemleri alınmıştır.

AYBAK NATURA, AR-GE faaliyetleri kapsamında "Kuru ve Kurutulmuş Gıdalardaki Aflatoksinlerin Azaltılması" için proses geliştirmiş ve bu prosesin patentini almıştır.

Türk Patent Enstitüsü - 2007/06902
gıda analizi

Gıda Analizleri

Hidrojen Peroksit, İndikatör Mikroorganizma, Patojen, Kafein, Mikotoksin, Pestisit, CaMV 35S promotör, NOS terminatör, Benzo(a)Pyren Analizi, Ağır Metal Tayini ...

katkı kalıntı laboratuvarı

Su Analizleri

Salmonella, E.Coli-Koliform, Bağırsak Entrokoku, C.Perfringenes, Pseudomonas aeruginosa, Patojen Stafilakok ve Toplam Koloni Sayımı (37 °C ve 22 °C ) ...

Mikrobiyoloji laboratuvarı

Yem Analizleri

Aflatoksin B1, B2, G1, G2, Okratoksin-A, Ağır Metal ve Mineral, Protein, Ham Yağ, Ham Kül, Rutubet (Nem), Enerji, Ham Selüloz, Nişasta...

Mikrobiyoloji laboratuvarı

Helal Gıda Analizleri

GDO Tarama ,Soya Aranması,Ette Tür Tayini,Pestisit,Alkol Tayini,Antibiyotik Aranması,Bitkisel Yağ Aranması,Yağ Asitleri Kompozisyonu...

Mikrobiyoloji laboratuvarı

Raf Ömrü Analizleri

Mikrobiyolojik Analizler, Fiziksel ve Kimyasal Analizler

biyolteknoloji ve gdo laboratuvarı

Hijyen Analizleri

Hijyen kontrol analizleri, ekipman ve yüzey analizleri, personel hijyen analizleri, ortam kontrolü analizleri, Swab analizleri ...