Su Analizleri

Mikrobiyolojik Analizler
  • Salmonella spp. Aranması
  • E.coli, Koliform Bakterilerinin Tespiti ve Sayımı (Membran Süzme Yöntemi)
  • Bağırsak enterekoklarının Tespiti ve Sayımı (Membran Süzme Yöntemi)
  • Patojen Stafilokokların Tespiti ve Sayımı (Membran Süzme Yöntemi)
  • Pseudomonas aeruginosa Tayini ve Sayımı (Membran Süzme Yöntemi)
  • Sülfit İndirgeyen Anaerob Sporların Aranması ve Sayılması / C.perfringens (Sporları Dahil) Sayılması (Membran Süzme Yöntemi)
  • Toplam Koloni Sayımı