Katkı Kalıntı Laboratuvarı

Ülkemizde, tarım ve gıda sektörünün ihtiyacı olan ‘Laboratuvar ve Analiz Hizmetleri’ sektöründe faaliyet gösteren firmamızda gıda maddelerinde güvenlik konusundaki analizlerin büyük bir kısmını katkı ve kalıntı analizleri oluşturmaktadır. Firmamızda katkı ve kalıntı analizleri uluslararası geçerliliği olan metotlar kullanılarak yapılmaktadır. Gıdalardaki ve yemlerdeki kalıntı düzeyleri milyonda kısım (ppm), milyarda kısım (ppb) veya trilyonda kısım (ppt) dolayında bulunduğu için kalıntı analizleri zahmetli, bilgi birikimi ve deneyim isteyen analizlerdir.

Akredite edilmiş Katkı ve Kalıntı Laboratuvarımız yapılan iç kalite kontrol çalışmaları, ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılım, yurt dışı laboratuvarlar ile paralel çalışma ve sonucu belli numune kullanımı ile, metotlarının doğruluğunu, personelinin yetkinliğini ve alt yapı uygunluğunu düzenli olarak kanıtlanmaktadır. Bu bağlamda laboratuvar müşterilerine hızlı, kesin ve güvenilir sonuçlar vererek memnuniyeti yüksek hizmet vermektedir.

 
 
 • UPLC-MSMS
 • GC-ECD
 • GC-MS-PTV Sistemi
 • HPLC-DAD
 • HPLC-FLD
 • HPLC-RID
 • ICP-OES
 • UV-VIS Spektrofotometre
 • Katkı-Kalıntı/Toksin Analiz Bölümü
 • Metal Mineral Analiz Bölümü
Toksin Analizleri

Aflatoksin B1,B2,G1,G2, Aflatoksin M1,Okratoksin A, Zearalenone, Deoksinivalenol, Fumonisin B1, B2 vb.

Kalıntı Analizleri

Pestisit Analizleri (Organik klorlu, Organik Fosforlu, N-methyl karbamatlı pestisitler, Benzimidazole grubu fungisitler, Dithiocarbomate'ler vb.) , Antibiyotik Analizleri vb.

Mineral-metal Analizleri

Mineral Analizleri: Sodyum, Kalsiyum, Potasyum, Fosfor, Magnezyum vb.

Metal analizleri: Kurşun, Kadmiyum, Arsenik, Civa, Kalay, Demir, Bakır, Çinko, Nikel, Mangan vb.

Katkı Analizleri

Potasyum Sorbat, Sodyum Benzoat, Nitrit,Nitrat, Kükürtdioksit, PAH (Benzo(a)pyren), HMF, Hidroksiprolin, Melamin vb.

Teknik yeterlilik kavramı üç ana eksen üzerine kuruludur;

 • Eğitilmiş Personel (Personel Yeterliliği, Personelin Sürekli Eğitimi)

 

Laboratuarlarımız, yetkinlikleri validasyon çalışmaları ve yeterlilik testleri ile ispatlanmış uzmanlar tarafından yönetilmektedir.

 • Test Yöntemleri (Yöntem Hakkında Yeterlilik,Yöntem Hakkında Gerekli Bilgi (Özgüllük, duyarlılık, saptama aralığı, en küçük düzeyi ölçme kapasitesi, doğrusallık, kesinlik v.b.), Gerekli Deneyim ve Tecrübe, Yöntem Geliştirme ve İyileştirme )

 

Tüm analizler ulusal ve uluslar arası kabul görmüş standart metotlar ve uzmanlarımız tarafından bu referans standartlar ışında geliştirilmiş metotlar ile gerçekleştirilmektedir.

 • Uygun Cihazlar (Uygun Cihaz Kullanımı, Deney, Kalibrasyon ve Yardımcı Teçhizatlar)

 

Laboratuvarımızda uygun teknolojik alt yapıya sahip cihazlar kullanılmakta ve bu cihazlarımız için düzenli olarak bakım ve kalibrasyon hizmeti alınarak analiz kalitelerinin temini sağlanmaktadır.

Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onanmış yetkili AKREDİTE laboratuardır.