2006 yılından beri ülkemizin tarım ve gıda sektörünün ihtiyacı olan “Laboratuvar ve Analiz Hizmetleri” sektöründe faaliyet gösteren firmamız, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Kuruluş İzni (Kuruluş İzin Tarihi: 19.06.2006 ve Sicil Numarası: 034) ve Çalışma İzni (Sicil Numarası: 034 ve Çalışma İzin Numarası: 00044) ile çalışmalarına başlamıştır. 2008 yılında ise doktora ve yüksek lisans sahibi uzman kadrosu ile AKREDİTASYON altyapısını tamamlamış ve TÜRKAK’dan akredite laboratuvar unvanını almıştır.

Analiz ve eğitim çalışmalarını, etik değerler çerçevesinde, bilimsel ve teknik anlamda doğru, hızlı ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlayan, büyümeyi ve her geçen gün yenilenmeyi ilke edinmiş ekibimiz ile Gıda, Toprak, Ambalaj, Su, Atık ve Çevre gibi Tarım ve Gıda sektörünü ilgilendiren alanlarda mevzuatın gerektirdiği analizleri yapabilmeyi hedeflemekte ve bu sayede üreticilerin, tüketicilerin, ihracatçı ve ithalatçının, sanayicinin, KOBİ’lerin ve kamusal çevrelerin tarım ve gıda alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz.

Analiz hizmetlerimizin yanında, farklı alanlarda da sektöre hizmet veren kurumumuzun en önemli faaliyet alanlarından bir diğeri ise uzman kadromuzun firmalara “çözüm ortağı” olarak teknik destek vermesidir. Diğer teknik hizmetlerimiz ise, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri (ISO 9001:2008, BRC, ISO 22000, HACCP, Hijyen ve Sanitasyon Uygulamaları, Duyusal Testler, Teknik ve Mühendislik Eğitimleri, Uygulamalı Laboratuvar Analizleri), Tasarım, Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri şeklinde sıralanabilir. Edinilen tüm bu tecrübeler ışığında AYBAK NATURA olarak sektörde önemli bir Araştırma & Geliştirme Merkezi olma yolunda yatırımlarımıza hızla devam etmekteyiz.