Biyoteknoloji ve GDO Laboratuvarı

Son yıllarda yetiştirilen transgenik bitkilerin oranı artmaktadır. Genetik modifiye bu bitkilerin içinde en fazla mısır, soya fasulyesi, kanola, pamuk, kolza ve patates bulunmaktadır. Bu tür gıdalar ile ilgili tartışmalar halen devam etmekte olup bazı ülkelerde yasal düzenlemeler bulunmakta ve bununla beraber tüketicilerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Biyoteknoloji ve GDO Laboratuvarımızda bu tür gıdaların ve yemlerin tespit edilmesi amacı ile 35 S, NOS, FMV, BAR ve PAT taraması ve bunu takiben tanımlama ve miktar analizleri yapılabilmektedir.

Biyoteknoloji ve GDO Laboratuvarımız, Türkiye’nin ilk GDO Tarama ve Ette Tür Tayini yetkisini almış Özel Gıda Kontrol Laboratuvarıdır.

Bir organizmadan başka bir organizmaya bir gen bölgesinin aktarılması veya mevcut genetik bilgiye müdahale edilmesi yoluyla yeni özellikler kazandırılmasını sağlayan modern biyoteknolojik yöntemlere gen teknolojisi; gen teknolojisi kullanılarak doğal süreçlerle edinilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılmış organizmalara "Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma (GDO)" adı verilmektedir.

Genetiği değiştirilmiş gıdaların üretimi hızla artmakta ve toplum tarafından kullanımları yaygınlaşmaktadır. GDO’ların insan sağlığı üzerine etkileri konusunda tartışmalar halen devam etmekte olup bazı ülkelerde yasal düzenlemeler bulunmakta ve bununla beraber tüketicilerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Genetiği değiştirilmiş bitkilerin içinde en fazla mısır, soya fasulyesi, kanola, pamuk, kolza ve patates bulunmaktadır. Biyoteknoloji ve GDO Laboratuvarımızda bu tür gıdaların ve yemlerin tespit edilmesi amacı ile 35S, NOS, FMV, BAR ve PAT taraması ve bunu takiben tanımlama ve miktar analizleri yapılabilmektedir. Laboratuvarımız, gıda, tohum ve yem matrikslerinde, tarama ve miktar analizlerinde ISO/IEC 17025’e göre akreditedir.

 
 • Termal cycler (PCR) cihazı (1 adet)
 • Real Time PCR cihazı (1 adet)
 • Santrifüj (2 adet)
 • Vorteks (2 adet)
 • Laminar flow kabin (2 adet)
 • Nanodrop/Spektrofotometre (1 adet)
 • Mikro-blender (1 adet)
 • Termomikser (1 adet)
 • Numune Homojenizasyon Odası
 • Numune Tartım Odası
 • DNA Ekstraksiyon Odası
 • Master Miks Odası
 • Real Time PCR Analiz Odası olacak.
GDO Analizleri
 • GDO Tarama Analizleri (35 S, NOS, FMV, BAR ve PAT)
 • Takson Spesifik Analizler (soya, mısır, pamuk, şeker pancarı, pirinç, patates, kanola)
 • Event spesifik testler
 • Event Spesifik Testler (Bt Rice, Liberlink 601 Rice, P35S:BAR Rice)
 • GDO miktar analizleri
Alerjen Analizleri
 • Soya Aranması (Real-Time PCR ve ELISA ile)
 • Gluten Aranması (Real-Time PCR ve ELISA ile)
 • Histamin Aranması (ELISA ile)
 • Susam Aranması (Real-Time PCR ile)
Et Ürünlerinde Tür ve Miktar Tayini
 • Kalitatif (Domuz, Sığır, Tavuk, Hindi, Koyun, At, Keçi, Eşek ve Balık Eti Aranması)
 • Kantitatif Analizler (ELISA ile farklı et türlerinin tespiti)

Teknik yeterlilik kavramı üç ana eksen üzerine kuruludur;

 • Eğitimli Personel (Personel Yeterliliği, Personelin Sürekli Eğitimi)

 

Laboratuvarlarımız, yetkinlikleri validasyon çalışmaları ve yeterlilik testleri ile ispatlanmış uzmanlar tarafından yönetilmektedir.

 • Test Yöntemleri (Yöntem Hakkında Yeterlilik,Yöntem Hakkında Gerekli Bilgi (Özgüllük, duyarlılık, saptama aralığı, en küçük düzeyi ölçme kapasitesi, doğrusallık, kesinlik v.b.), Gerekli Deneyim ve Tecrübe, Yöntem Geliştirme ve İyileştirme )

 

Tüm analizler ulusal ve uluslar arası kabul görmüş standart metotlar ve uzmanlarımız tarafından bu referans standartlar ışında geliştirilmiş metotlar ile gerçekleştirilmektedir.

 • Uygun Cihazlar (Uygun Cihaz Kullanımı, Deney, Kalibrasyon ve Yardımcı Teçhizatlar)

 

Laboratuvarımızda uygun teknolojik alt yapıya sahip cihazlar kullanılmakta ve bu cihazlarımız için düzenli olarak bakım ve kalibrasyon hizmeti alınarak analiz kalitelerinin temini sağlanmaktadır.

Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onanmış yetkili AKREDİTE laboratuvardır.