Yem Analizleri

Katkı Kalıntı Analizleri
 • Toplam Aflatoksin
 • Aflatoksin B1, B2, G1, G2
 • Okratoksin-A
 • Ağır Metal ve Mineral
 • Antibiyotik Tayini
Kimyasal ve Fiziksel Analizler
 • Protein
 • Ham Yağ
 • Ham Kül
 • Rutubet (Nem),
 • Enerji
 • Ham Selüloz
 • Nişasta
Mikrobiyolojik Analizler
 • Enterobacteriaceae
 • Salmonella spp.
GDO Tarama ve Miktar Analizleri
Ette Tür Tayini