Gıda Analizleri

GDO Tip Belirleme ve Miktar Tayini (RT-PCR)
 • MON 40-3-2
 • MON 897-88
 • A 2704-12
 • A 5547-127
 • DP-356043
 • DP-305423
 • MON 87701
 • MON 87705
 • MON 87708
 • MON 87769
 • CB 127
 • MON 88017
 • MON 89034
 • MON 810
 • MON 863
 • NK 603
 • GA 21
 • BT 11
 • TC 1507
 • DAS 59122
 • MIR 604
 • BT 176
 • T 25
 • MON 87460
 • MIR 162
 • 3272
 • RT 73
 • T 45
 • MS 8
 • MS 1
 • RF 3
 • TOPAS 19/2
 • MON 88302
 • EH 92-527-1
 • LL-Rice-62
 • MON 1445
 • MON 15985
 • MON 531
 • 281-24-236
 • 3006-210-23
 • GHB 614
 • T 304-40
 • LL-25
 • MON 88913
Mikrobiyolojik Analizler:
 • Aerobik Koloni Sayımı*
 • Maya – Küf Sayımı*
 • Ozmofilik Maya Sayımı
 • Koliform Grubu Bakteri Sayımı*
 • Fekal Koliform Bakteri Sayımı
 • E.coli Sayımı*
 • Enterobacterıaceae Sayımı*
 • Enterococcus Sayımı
 • Laktik Asit Bakterileri Sayımı
 • Pseudomonas spp. Sayımı
 • Sünme Rop Faktörü Sporları Tayini
 • Mikroskobik İnceleme
 • Somatik Hücre Sayımı
 • Proteolitik Bakteri Sayımı
 • Lipolitik Bakteri Sayımı
 • Pektinolitik Bakteri Sayımı
 • Psikrotrofik Bakteri Sayımı
 • B. cereus Tespiti*
 • C. perfringens Tespiti
 • Y.Enterocolitica Aranması
 • Shigella spp. Aranması
 • Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Tespiti*
 • Salmonella spp. Tespiti*
 • Koagulaz Pozitif Stafilokokların Sayımı*
 • Listeria monocytogenes Tespiti*
 • Listeria spp. Aranması
 • E. coli O157:H7 Tespiti
 • Vibrio cholerae Tespiti
 • Vibrio parahaemolyticus Tespiti
 • Campylobacter spp. Tespiti
 • Enterobacter sakazakii Aranması
Mikrobiyolojik Hızlı Testler (VIDAS)
 • Salmonella spp.*
 • Listeria monocytogenes
 • E.coli O157:H7
 • Staphylococcus enterotoksini
GDO Tarama Analizi (RT-PCR)
 • p-35S
 • t-NOS
 • p-FMV
 • Bar
 • Pat
Bitki Takson Spesifik Tayini (RT-PCR)
 • Soya
 • Mısır
 • Pamuk
 • Kolza/Kanola
 • Şeker Pancarı
 • Pirinç
 • Patates
Alerjen Tayini (ELISA)
 • Gluten Aranması
 • Susam Aranması
 • Histamin Analizi
 • Soya Proteini Aranması
Ette Tür Tayini (ELISA/RT-PCR)
 • At
 • Eşek
 • Sığır
 • Koyun
 • Keçi
 • Balık
 • Hindi
 • Domuz
 • Tavuk
Mikotoksin Analizleri
 • Aflatoksin B1, B2, G1,G2 Tayini
 • Aflatoksin M1 Tayini
 • Okratoksin A Tayini
 • Fumonisin B1,B2 Tayini
 • Zearalenone Tayini
 • Deoksivalenol Tayini
Pestisit Analizleri
Kükürtdioksit ve Sodyum Metabisülfit Analizleri
HMF (Hidroksmetil Furfural) Analizi
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Tayini
Metal-Mineral Analizleri
Sorbik ve Benzoik Asit Tuzları
Bitkisel ve Hayvansal Yağ Analizleri
TVB-N, Histamin Analizleri