Helal Gıda


Helal Gıda
Biyoteknolojik olarak helal ve haram kavramı çok farklı yönlerden ele alınabilir. Günümüzde gelişen tekno lojiyle birlikte haram olarak bilinen bazı ürünlerin yerini biyoteknotojik olarak üretilen ürünler almıştır. Örneğin peynir yapımında domuzdan elde edilen pepsin kullanılmakta iken, biyoteknoloji ile beraber pepsin kullanımı yerini biyoteknolojik olarak üretilen rerınete  bırakmıştır. Biyoteknolojide ki bu türlü geliŞmeler helal gıda alanında büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun gibi geliŞmelerin yanında helal olmayan hayvan türlerinin genleri kullanılarak üretilen genetiği değiştiriImiş  ürünler helal değildir. Eğer genetiği değiŞtirilmiŞ olan gıdaların sağlığa zararlı olduğuna dair en küçük bir Şüphe varsa haram olarak  nitelendirilebilir.
 
Farklı bir görüŞe göre: bitkiden bitkiye gen aktarımı kabul edilebilir fakat hayvandan bitkiye ya da hayvandan hayvana gen aktarımı kabul edilmeyebilir, sorgulanmalıdır. Helal gıda üretiminde tarladan çatala kadar güvenli ve dini açıdan uyun gıda üretimi amaçlanmaktadır. Kullanılan jelatinin domuzdan üretilip üretilmediğinin bilinmesi gibi üründe kullanılan katkı maddelerinin orijininin bilinmesi, hayvanların uygun Şartlarda kesilmesi kullanılan malzemelere haram olan ürünlerin bulaŞmaması gibi konulara dikkat edilmelidir. Örneğin orijini bildirilmeyen; jelatin, giiserin, emülsirıye edici ajanlar, enzimler, peynir altı suyu, peynir (enzim kaynaklı), hayvan proteini ve yağı, aroma ve katkı maddeleri haram ürün olarak  nitelendirilebilir. 
 
Gıdalarda ve gıdaların üretiminde kullanılan katkı ve aroma maddelerinde yapılabilecek tağŞiŞ yada orijinin belirlenmesi helal gıda pazarı büyüdükçe önem kazanmaktadır. Çikolata, bisküvi veya kek ürünlerinde domuz yağı kullanılması, hazır yemek sektöründe kullanılan kızartma yağında domuz yağı bulunması, peynir yapımında kullanılan enzimlerin domuzdan  üretilmesi, jelatin gibi gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin orijinin domuz olması helal gıda kapsamında bakılması gereken parametrelerden sadece bir kaçıdır. 
 
İslam inanç hassasiyeti gösterilerek üretilen helal gıda günümüzde tüm dünya ülkeleri tarafından desteklenmekte olup sertifikasyon ve standardizasyon çalışmaları devam etmektedir.